זכרונות מהורהרים על רגעים אכזריים שנושאים אותך הרחק למקום שהוא ספק.

חשבונות עם אלוקים על לילות ועל ימים שבהם אתה מרגיש כמו במלחמה כמו חייל בהתקפה.

וזה לא עוזב אותך

וזה רודף אותך

וכמו מלאך שצועק לך :

מה שהיה מה שקרה אסור שיתן לך נשימה אחרונה

מה שיהיה מה שיקרה למרות שקשה תמשיך תנסה

אתה חייב זאת לעצמך.

לילות ארוכים דמעות שיורדים

היישר למקום שהוא עטוף כאב

כמו צל שעובר כמו גל שמתקיף הוא לא מודיע

הוא פשוט קיים וזה לא עוזב אותך...