כבר לילה ממש מאוחר אפילו הגמד שמדליק את הכוכבים ישן ואף אחד לא שם לב שהם מתחילים להיכבות רק אני שנשארתי ער לוודא שכולם נכבים לפני שבאה השמש אם ישאר אחד אז הוא שלי