הצבתי מטרה אח"כ שני גבולות אחד ימני ואחד שמאלי זזתי אחורה לקו פתאום המטרה נראית רחוקה כמעת בלתי אפשרית הגעתי להגשמה והורדתי את המטרה מוזר חשבתי כולם מציבים לעצמם מטרות מעטים הם אלה שיורים בהם