ויהי ערב והוא אותו ערב מאתמול ויהי בוקר והיום גדול היום עליי קשה ושינה סרה מעיני אני כעולה השה נולדתי בשביל קיצי ויהי ערב וכבר לילה הערב היה אתמול ויהי בוקר- יש לי למה לגדול הימים שלי עמוסים כמעט שלא ישנים אני כשה תמים נולדתי לחיים הטובים