בס"ד  אלוקי שבשמיים, הראה את עולמך באור שונה ,אור יפה, אור נוגה, האדם יפתח סוף סוף את העיניים, יתפזר הערפל יחמם הלבבות הזמן שוב לא הזדחל, בלי להתבלבל, להשתדל, לראות עולם טוב יותר.... אלוקי שבשמיים הראה אותך לא רק ליחידי סגולה, שידעו מה כוחך... אלוקי שבשמיים, אתה כל יכול עשה שנפקח את עיניינו לראות, להבין, לשמוע, לצחוק, לעולמך הגדול... אלוקי שבשמיים... לא נותר לי עוד לשאול...