הרחוק קרוב עצתיד חתום הווה מעורפל. בלא תווך גבולות משונים נעים מתרחקים. צעדים מבהירים מבטים לא. סוגי הגדרות משונים חורפיים אמיתיים.