בחלומי אני רואה סוכה יפיפיה סוכת שלום ואליה מגיעות כמה דמויות משום מקום אתרוג מקומט עם חיוך על פניו הדס בעל שפם עבות וריח סניסנו ערבה זרוקה בג'ינס וגופיה והלולב הגאה מסיירת צנחנים שנמצא בחפש"ש ובכל זאת הגיע על מדים וכולם מתקבצים יחד לאגודה ופוצחים בשירה חדשה, רעננה ובתוך כך אני מבחין שכל מין ומין בעצם מורכב הוא מכל האחרים פה ערבה, עיניו של הדס, שדרת הלולב ולכולם שם בפנים, לב אתרוג מזהב והשירה גואה והריקודים ממשיכים ובסוכה מופיעים אורחים חדשים ישנים אברהם יצחק יעקב ויוסף הרי גם להם מגיע חלק בכיף ועל פניהם נסוך חיוך רחב אלה הם בנינו, ישמח ישראל בעושיו ובלי קיטרוג וללא אפליה כולם מרקדים במעגל מושלם נפלא ואברהם אלי קורץ ואומר בלחישה שכל אחד מאלה הוא בעצם השכינה בעצמה ולמרות שלא ירדתי עד סוף דעתו ההרגשה שהייתה לי בטח היתה גם אצלו וכשהתעוררתי בפתע מחלומי הנהדר אל אותה מציאות ישראלית, עגומה למצער ניסיתי לחשוב מה יצא לי מאותה חוויה מוזרה ושונה האם זה היה רק חלום, תקווה ורצון או שמא יש שם בפנים איזה מקום לפתרון ואולי בפועל לא קרה שום דבר ונשאר לקוות שיהיה יותר טוב מחר אבל היה זה רק אז, תחת אותה השראה שהבנתי יותר טוב את כוונת התורה ולקחתם לכם לכם, בשבילכם ----------------- נכתב תחת השראת מדרשי חז"ל השונים למצוות ארבעת המינים (ויקרא רבה פרשה ל')