כיסופים

צל מתמשך חודר

מישורי הנגב:

מן המגדל

עזה נשקפת

עיר לבנה

בצפון מערב

בין גבעות החוף

 

הקסאם כמו קפיץ

נדרך

ביד חמס

השקט שלפני הסערה

הס