הרים דולקים באופקים שלל פנסים וכוכבים. אורות קורצים ומהבהבים נרות שבת מן הבתים. ובאויר יסמין שבת מבית אמי ותבשיליו. נלכה כולם לקראת כלה פני שבת נקבלה. כוכבי מרום כמלאכים ברכה לאדמה שולחים. אורות קורצים ומהבהבים תפילת ערבית בין כוכבית. וברחובי הכל נקי הנה אבי יחזיק ידי: נלכה בני, נתפללה, פני שבת נקבלה.