וכשנכספת הנפש להיתמם להידבק אז יהום הסער נגולה האבן מפי הבאר החשוכה עולמות נפגשים וישק.