ככוכבי - שביט, אור החמה, לעבר העתיד בוקע. שמי - תכלת, גלי עננים, רַבוֹד. השמש, אלומתה על גגות בתים, בוהקת; לעתיד חדש, מוביל שביט - כידוד.