גברותי וגבירותי הרשו לי להתוודות. גברותי וגבירותי הרשוני להכות על חטא. כן, כן, אני מתוודה. כן, כן זה אני ששלחתי לה זר פרחים, וכרטיס חתום: באהבה. כן, כן זה אני שהתחננתי לפגוש אותה דחוף דחוף, כי אני מתפוצץ, כי אני לא יכול יותר, כי אני מת מגעגועים. כי אני מת מקנאה. הם פתאום ברחו. ואני נשארתי גוף בלי נשמה. כי אני מתפוצץ מאהבה, מתפוצץ מגעגועים ומת מקנאה. למה הוא? למה הוא ולא אני? אז זהו זה, גברותי וגבירותי. זהו זה, אני מודה ומתוודה: אני אשם. אני מודה באשמה.