היום צחקו אלי גלי המים. ריבואות עיניים מחייכות אל השמש ואליי. ספיח שבולת זקף אל השמים קומתו ויקרוץ אלי בשובל ירקותו. ואת, צחקת ידעו המים, עדים שמים, ידעו שיבולת וצחוקך, וידעת את ואני כי אהבתיך.