גמד קטן הנה אני קטן קטן ופצפוני. מזמן אתכם מכיר אני כנ"ל ודאי אתם אותי. אני ותיק שבידידים, מארץ כל הסיפורים, מני עולם האגדות, המסתורין, התעלומות. עתה משם אני ממריא וד"ש טרי לכם אביא, מגוליבר ושלגיה והפיה היפהפיה. ד"ש עם שיר, כולו לכם, זו גם בשורה, עצה לכם. אותה זכרו, אותה למדו: היו כמונו, רק טוב עשו גמד קטן הנה אני. קטן קטן ופצפוני. הן כך לכם אני נראה אבל... וזהו העיקר: רק במראי גמד אני. במעשיי - ע נ ק אני. הגמדים הם ע נ ק י ם כשבטוב הם עסוקים. נסו גם כן את המשחק היו אתם בני ענק. בטוב הפתיעו את כולם, הן לרשותכם הוא העולם.