"לא זכיתי באור מן ההפקר" אבל זכיתי באור מיוחד. אני לא יודעת מה, לא יודעת כיצד. זה לא כשרון לנגן, גם לא לכתוב שירה. זה גם לא לדעת לבשל, או להיות חכמה. זה גם לא בחריצות, גם לא בידידות. לא בעזרה לחברים, ולא בהתחצפות להורים. אבל יש משהו מיוחד, אני בטוחה. זה לא בידע ולא בחוש. זה גם לא בטלפתיה או בניחוש. בשמירה על סודות זה בטוח שלא, אפילו לא ביעילות או בתרומה לאנושות. באופטימיות, אולי קצת, אבל אני יודעת- זה לא זה. נו, אז מה זה כבר יכול להיות? מי יודע? מי יגלה? אבותינו הקדושים, אמהות של ישראל, בתכם רוצה לעשות, את רצון הבורא. אולי זה משהו פשוט, אולי מורכב עד אינסוף. אבל זה משהו, זה פה, זה חייב להיות, אני רוצה לחיות!!!