מתגעגעת ומתייסרת

מחפשת ומביטה.

מבולבל מטושטש

ועדיין לא רואה.

זעקות ביניים מאיימות להתפרץ

זהו בינתיים

שהפך לעולמים.

ומה בנצח ומה בנצחים

נצחונות קטנים נצחונות גדולים.