כמו היה זה מזמן,

לא כאן, לא עכשיו.

כמו הייתי שם בדמות אחרת

שנבלעה בטרם עת.

אז זרמו המילים, הרגשות.

אז הכל תפס מקום, צורה

ועכשיו מעשה בלי מקום

לחיות מעבר למנגינה.