חבורת יצרים נצבה מולו הדורים ומזהירים ברק להם בעיניהם. לבדו נצב מולם אלפי קולות מתוכו לוחשים אל תביט אל יפיים אפלים המה וכך מעשיהם. ומתוך החבורה קול יוצא במתק שפתים חבר אתה לנו בית אחד לכולנו. ושער הבית סב על צירו ולתוכו באו ברננה כל הידידים. לא היו ימים רבים והמה החלו להפלות מכותיהם פצע ועוד רבים. והזמרה מתוך גרונם תעלה ברמה ידידנו אתה ואנו ידידיך. והוא מתוך חבורותיו עונה כנגדם ידידי אתם אף אני ידידכם. אלפי קולות מתוכו צועקים אל תשעה לזמרתם אויביך הם הבט אל המכות. והוא לא מאזין כי כבדו אזניו ומזה זמן שהם הבעלים בביתו שלו.