קבור מחוץ לגדר האפשר כלל וחלל משקיף על מצבות אך מטעם מי? על טעם אין להתווכח מתווכחים ויכוח כתכלית לחיים של מתים נשכבים על הגדר הטובה למי? לאלה שישאו אחרינו בנטל הנורא מכל של נשיאתנו כל הדרך בתכריכים מערבבים חלב ובשר מערבבים בין שאלות לתשובות 14/15.10.1998