השמש שקעה , קרניה כזהב חמה על הים כערסל התנדנדה, האירה בזוהר נגוהה את החול החם ליטפה. לאט, לאט, השמש נכנסה בין העננים הלילה ירד על בתים לבנים , ירח מציץ מבין ערפילים אורות העיר כזרקורים מהבהבים. מאירים דרכי האוהבים ואני עומדת משתאה לנוכח יפי הבריאה.