ריחות בוללים עופפים לאפי ערום עמוק בהילה ללא זרי. בדרך המלך עם כתר פרחי הבוסתן אשב בעבר שדה אלמותי בגן. לא אשוב לאפלה האופפת עולם אין חזרה למעשי המשובה ביוקדם. כריכות ספרי חיים מיבבים לסגירה לא אתן. בעט זהב אצור כריכה קשה. הריק נאכל מכאב אהוביו. אלך אשחררו מכאבי ונדליו. אציל ואשיב נשמתי מתוקנת. תנגן היא שיריה לצלהבת. לילה טוב יוצרת רעים בוקר אור חיים עולי ימים.