זמן חולף נשארות תמונות רסיסי חלום דמעות, דממה רכה צלקת עמוקה וכמיהה עזה לכל דקה.