את רחל רחל שלי רחלי. שתי עיניים- רחלה מבט חודר, מלא קשב, סביב דמותך הילה. רחל רחלי בואי נא, את יופיך הראי... "ברחל בתך הקטנה" עוד מבט מבט נוסף הביטי אליי- אסף.