ויורהו ה' עץ וישלך אל המים (שמות טו כה) ובמדרש: המתיק מר במר. רכון עלי ספר ישב בן חיל בתורת ה' יהגה יומם וליל לא רעב ללחם גם למים לא צמא מקור מים חיים לחכו יערב על אחת כמה ריקם ביתו מכל עולליו ישוועו לטרף ומר גורלו יציקנו תדיר ללא הרף * * * ויש אשר נחלתו בנעימים שפרה הונו ירבה עד בלי לספרה ישלח בסחר או במלאכה ידו וכל אשר הוא עושה ה' מצליח בעדו גם הוא יחשך עליו עולמו כי מה יתרון בכל עמלו והוא מעודו לא פנה עתים לקבוע לעסוק בתורה הנתונה לנו מגבוה *** מר במר ימתקו רב עוללים לא עוד יזעקו לא יחסר כל בבית ימתק גם עלה הזית הסוחר אף הוא ישמח בחלקו יושבי אהלים אוכלי לחם חוקו יששכר וזבולון יחדו יחדו תורה וגדולה על שולחנם יתאחדו. (עפ"י חתם סופר – תורת משה)