הלב שלי דופק

שימי עלי את היד

אין לי מקום

אני חלל של ריקנות

עמוק עד אין סוף

ומה יהיה כשאגיע לתחתית

בלעדייך

עם מי אתנחם?

עם המשיח?

דמעות רוצות לצאת

בכוח האהבה

אליך

או אולי בעצם

אלי

יותר בטוח ככה.

27.2.17