. בן אוני שכשהוא איננו - אגדה
משה אהרון נווה עמל הרצליה
 
כשיצאה נשמתה של רחל ועלתה לגינזי המרומים
 התייצבה היא חיש מהר בפני כסא הכבוד
 לומר בפניו :
בן נתת לי,"בן אוני" 
שלקח ממני כל כוחותיי .
עד כי אני איננה עוד בין בניי.
והכל ובלבד שהם : ישנם שם בארץ .
ובלבד שכשם שאביו  נתן לו
הוא בן ימין. 
הסמוך אליך לימינך
וכשהוא חלילה "איננו".
כי אז קונם עליי
 שאני שבה לנהות,לבכות ולמרר 
עד כי שב אתה לחמול על בניי
 להשיבם להיותם שוב
  ישנם בארץ כבני ימין