את רואה ביום את החושך

הוא ענוג ויפה לך

עוטף תחרת כוכבים לגופך.

גם בחושך נמצא זיק של אושר

פעמים הוא מתיז בשחור

על  האור.