עם ההנאה הלכתי זמן מה
פטפוטים היא שפעה כנהר
אך אני לא החכמתי במאומה
מכל מה שהיה לה לומר

עם הסבל הלכתי זמן מה
והוא לא אמר אף מילה
אך מה שלמדני בדממה
הוא עצום וגדול ונפלא 
רוברט בארונינג המילטון  --

עם דמותך הלכתי זמן מה
נשמה נצררה נשמה
אך מה שלמדתני דמעה
מחתה הכאב בעדנה

ובעוד זמן מה
שתבין מה רצה הזמן ללמדה 
תזמן זמן אחר
שיחולל בלבה