בס"ד

שלום לכם חברים יקרים, הגענו לחג האהוב, והמחופש, פורים. שאני לא אתה, ואתה לא אני. ושנינו ביחד, משהו אחר. שאף אחד לא מכיר. כמו במה המעלה,  הצגה. עם הרבה שחקנים. וכל אחד בוחר לו תלבושת. מה הוא בוחר ללבוש