בס"ד

רציתי להגיד לך, שאני עוד מעט לא אהיה איתך, לחוות, להיות, להציע, רציתי להגיד לך, שאני תמיד אוהב אותך, גם ממרחק, בכל מקום בלב הגדול שלי. זה לא קל לי, עשיתי טעויות. בטוח כל אחד עושה. ואני מצטערת, ואני תמיד אוהב אתכם, אותך אביבה, את הסוכריות שלך, ואותך אלי אחי