בס"ד

ליצור מערכת יחסים חדשה, לבנות אותה אט, אט עם כל הבכי, הצחוק, רגעי, הקושי, והביקורת, הבונה. זה קשה לי, וגם לך. כי לא, עברתי. מערכת- יחסים. שהתחילה, כך. שאני, רוצה, לכוון, לכוון, טוב. נדבך, אחרי, נדבך, ואתה, בן- אדם, טוב. וחבל, לי להפסיד, אותך. עם, רצונות, דעות, ושאיפות, בדיוק, כמוני