בס"ד

היא חכתה לו שישוב משדה הקרב, חכתה אחרי שענד על אצבעה טבעת. ארוסים קטנה וחמודה כולה ציפיה שיחזור מהקרב הנורא הקרב נמשך רבות והיא לא יכלה כבר לחכות היא נישאה בסוף לאחר לא לזה שיעד לה הגורל כי חשבה שהאהוב לא יחזור אבל כשחזר כבר לא היתה אותה אישה