בס"ד

ראה, כי נשרו עליו, ואיננו.

ומי יחליפנו? כלום הנמצא כמותו בינינו?


צבע פניו הוריק חומו,

כעת רק אפור יאמר לו.

 

מה רבו ענפיו, לא נוכל למנותם,

אך הוא מת, היש בהם טעם?

 

חייו כה ארוכים היו, מסכת שלימה,

ומה ידענו ממנה? הלא רק סוגיה?

 

אכן, סר מר המוות!
אולם בל נשכח את החיים!
עבורם נלקח, אליהם נשלח,

וכל שנותר לו כעת - לנוח.