ישבתי לכתוב לך שיר
פרסתי דף נייר
הוצאתי עפרון מהקלמר
שלפתי מחדד מהמגרה
לאחר דקה החוד נשבר
שבתי לחדד ושוב נשבר החוד
וחוזר חלילה עד שנגמר.
וכאשר העדפתי את המקלדת
נטשה אותי המוזה.