בס"ד

 

 

      לשבת יארצאייט של אהרון הכהן

--------------------------------------

    מה בין מטהו של משה

      למטהו של אהרון

   שהראשון שדוף היה

 מחשב תמיד להשבר

  כמקל של חובלים

  והאחר לח היה

 לוז וערמון

 כנועם שיח

 של קדושה

וטהרה

 ובהגיע פרקו

 פורח היה בראשו

  פרחי אהבה

 מציץ בטבורו

 בניצנים של תקוה

 גומל שקדים בקצהו

 כגשם  נדבה

  כאותו השלום

   הנכסף

 על פני האדמה