כמה שאני אוהבת אותך

ורוצה לנסוע אליך לגעת בך

באבניך

או ללכת ברחובותיך

לבד או ביחד

תמיד בסוף יגיע רגע

שצריך לעלות על האוטובוס

(הקו קבוע)

ולעזוב

ולחזור אל הבית

שלי

_

ירושלים!

את הרי הבית של כל יהודי

אם כן, מדוע רק אני

אורחת?