תּמר .

לומדת ועובדת.

מציאות חלומית

בעיתו ובזמנו (מתי??)

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה