תּמר .

לומדת ועובדת.

תסכול.

בוא נשחק משחק

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה