לא בצבעי שקיעות מרהיבות

לא בפסגות ההרים

לא בזרימת נהרות

ולא בגלים הגבוהים

 

לא בדפיקות לב מואצות

לא במבטים ביישנים

 לא בהבלי דמיונות

ולא בשברי המילים

 

האהבה-

איפה-שלא-תהיה

היא עבודה

של שנים.