בהתחולל – הרוח, מסך – אובך עולה ומיתמר, מעל ציית - חֶלֶם; ענני – מתכי – חורף, מרבד – עפרתם, לוט על השחקים. עיני רואה: ערפל ואור חלוש של השמש; מעל מדברות המזרח – התיכון, נדלק, מולד קודר.