כזה חי עד אלף עם נשים לו אלף כמו שלמה המלך אך הוא זקן והלך עדת זקנות לו בבית אבות העיר נותנות לו להרגיש כזה כזה צעיר ומה לעשות שהוא מרעים בקול עוד לפני קריאת התרנגול וצועד כמו גבר אל פחת ופי עבר ודי לחכימא שיש לו גם אמא כזאת פולניה אבל אמו השנייה...