העמדת פנים, סודות, שקרים
כאילו באמת יכלה המציאות להיות כ"כ טובה
הכאב והעצבות שעל פניה לעולם לא ניכרים
מכרסמים בתוכה כחיה רעבה
 
ארורים תהיו זכרונות משתקים
על שלקחתם ממנה את הווייתה
ארור תהיה עבר מכתים
על שלקחת עמך גם את עתידה
 
שונאת את עצמה בכל מאודה
וכי עוד מעט תאבד שפיות דעתה
רחק לבה מכולם, נותרה היא לבדה
נלקחו חייה, נלקחה אמונתה
 
גופה הכנוע בוגד בה גם הוא
נכלם לבה, דעתה חלשה
הסובבים אותה אינם יודעים מאום
והיא שולחת ידה בנפשה
 
בין ייאוש לתקווה היא נלחמת
אלוקיי, שמע תפילותיה ועננה
הושע מהר! לפני שנעלמת
אנא... אוי, היא איננה