לתמרה יום הולדת

שמחים כל יושבי המולדת.

 

לתמרה יום השנה

וזה תמיד קורה פעם בשנה.

 

לתמרה היפה יום חג

ונאחל לה אושר עד הגג.