במרפסת עם שני בקבוקי בירות קרות

בלילה קריר

במכונית עם מושבי העור

חוצה את העיר

האם אתה יכול לשכוח, מאין הגעת

האם אתה זוכר

שאתה נוסע בכיוון אחד

אומר שלום, לכל מי שאתה מכיר

והם לא ידעו דבר

בראש שלך, רצות עכשיו תמונות

אין שם פנים, אין שם שמות

הם לא ישמעו אותך

צורח בלילות

המלחמה שלך נמשכה

בזמן שהם התפנו

לבנות לעצמם, בית, משפחה, חיים

בזמן שאתה עמדת על הגבעה

וירית בכל מי שנראה לך אויב

הם שינו את העולם

האם אתה עוד זוכר

מאין הגעת

הם לא באו, לקחת אותך בחזרה

אתה עדיין עומד על אותה גבעה

עדיין מחפש את מי

שנראה לך אויב

בלילה קריר, עם שני בקבוקי בירות

אתה נושם, עוד נשימה אחת

הרוח רפאים שלך צועדת

במקום שאתה ברחת ממנו

האם אתה יודע, לאן היא הולכת מכאן

חוצה את העיר

במכונית עם מושבי עור

מביט בחנויות, בהמוני האדם

האם אתה זוכר

שפעם הרגשת דומה להם

עד שלקחו אותך מפה

חזרת מהמלחמה

מכתבים נשארו במגירה

לפעמים בלילה

אתה יורה כמה כדורים באפילה

הטירוף שבנשמה, המחול שאתה רוקד עם עצמך

אתה לא מוכן לוותר, אבל בסוף אתה נכנע

בלילה קריר, בלי שאלות

אתה מביט בהם,

הם לא יודעים כמה הרגת

אתה לא יודע, כמה הם חיים עכשיו

עוד מעט תחזור לשם

תביט באנשים שלך

תשאל אותם, האם הם זוכרים מאין הם הגיעו

והם בוודאי יענו לך

שהם נשארו שם, ורוח הרפאים שלהם

ממשיכה לצעוד במקומם