ספרי לי,

היכן את נמצאת.

 

אמרי,

היכן לבבך.

 

האתפסך,

הישוב לבך להיות שלי?

 

האם תרחקי ממני,

ואשאר בשברוני?