אמרה היא: תשאיר פרטים השארתי אמרה היא: התאזר בסבלנות התאזרתי דיברנו ושוחחנו שוחחנו ודיברנו הסיפור נמשך כגלים המשתברים אל החוף ולא ראיתי את הסוף ברכה מכאן לא יצאה כנים לא נים כשקע החבוי בעננים לבסוף אמרה: צר לי ידידי הרבה אליי פנו וכולם לא נענו, השנה אני מעדיפה שבעת כישלון ואכזבה להיות בגפי לבד לקחת סוליטו. אך לא עבר יום ראיתי אותה איתו מצאה היא מישהו אחר שכבש בסערה את ליבה לקחה היא סוליטו. כך מר סוליטו והעלמה אכזבה מצאו הם אהבה. 2001