ואיש לא רואה

ולאיש לא אכפת

הולך ונכרך לו סביב צוארי

חבל דק

מחנק.