אני עומד בחוץ, מרגיש את הקור, צמרמורת קלה, ולפתע הרוח. איטית בהתחלה מסתחררת סביבי כמו לחישה שקטה, מדברת אלי. ואז זה מתחיל... זועם, אלים, ברק פתאומי מסנוור את עיני בעוד הרעם שואג באוזני. ולפתע שקט...

טיפה, טיפה קטנה ויחידה נופלת מהשמיים ופוגעת באדמה, בודקת, חוששת. האדמה מביטה מעלה מחכה, חושקת.

הגשם הראשון מגיע.