פותרת סו-דוקו

שבע

שתיים

ואני כבר לא

חושבת בהגיון

מכניסה מספר

ליד חבר

שורה של שבע

שורה של שתיים

שורה של תשע

ואני חושבת

על ההגיון שבדבר

בהכנסת מספר

על הפרדת מספרים

חרדים

חילונים

דתיים