המקום שבו למדתי,

ספוג כעת דם.

 

החברים אינם.

הכל שומם.

דומם.

 

כיצד אחזור להלך,

במקום עקידת שמונה המזבחות?