בס"ד

היה  שם מסך עבה של רחמי שמים

היתה שם תפילה דקה

נפלטו דברים, אחרים ננצרו.

היו שם המון חצאי אמיתות

אף לא שקר אחד מוחלט

ובין מים למים רבים

כמו בין גשם לאד מן האדמה

המון רגעים פעמיים היו

ומקרים מכוונים אל השערה.

וכמו יד נעלמה משכה בחוט

של מנורת לילה גדולה

וחיים של פיקדון

שוב הוחזרו בהשאלה.